Nghệ thuật

Nghĩ vụn về nghề

Nguyễn Thanh Bình Tất cả các họa sĩ trên thế giới, khi bắt đầu “hành trình” của mình, hầu như ai cũng chịu ảnh…

Tranh Tấn

(Viết cho thằng bạn Nghệ sĩ mà anh em ai cũng quý và cũng thương) Nguyễn Hữu Hồng Minh Họa sĩ Huỳnh Lê Nhật…