Nghệ thuật

Nghĩ vụn về nghề

Nguyễn Thanh Bình Tất cả các họa sĩ trên thế giới, khi bắt đầu “hành trình” của mình, hầu như ai cũng chịu ảnh…