Nghệ thuật

Phục sinh Resurrection (1996)

Khánh Trường Tại: – Nhật báo Người Việt, Westminsteer, S. California. USA– Paradise and Garden Gallery, San Jose. N. California. USA– Palette Art Gallery,…

Phim về Leon Trotsky

(NCTG) Lần đầu tiên trong lịch sử Liên bang Nga, có một serie phim được công chiếu về Leon Trotsky, người lãnh đạo trong…

Tranh giấy Lê Công Thành

Đông Ngàn Đỗ Đức Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một góc nhỏ Tranh giấy Lê Công Thành, Họa sĩ…

Phim tài liệu Mỹ:

‘Nơi cất giữ tốt nhất những gì đã xảy ra giữa hai dân tộc’ Vĩnh Quyền Sau sáu năm thực hiện, từ tháng 9…