Nghệ thuật

Tại sao người ta vẽ?

Phan Cẩm Thượng Lời dẫn Trong cuộc sống, có nhiều việc người ta cứ tự nhiên làm, nhưng không bao giờ hỏi tại sao….

TRÊN TRANG MẠNG diaCRITICS

Văn Việt: diaCRITICS là trang blog của Mạng lưới Nghệ sĩ Việt Nam Sống ở nước ngoài (Diasporic Vietnamese Artists Network – DVAN), trụ…

XIN CHỮ CHO CHỮ

(Tác phẩm trình diễn kéo dài nơi công cộng của Ly Hoàng Ly) “Xin chữ cho chữ” là một tác phẩm trình diễn kéo…