Số đặc biệt

The Duniazát

Salman Rushdie Hiếu Tân dịch Năm 1195, nhà triết học vĩ đại Ibn Rushd, đã có thời là một qadi, hay quan tòa, ở…

Requiem (Cầu Hồn)

Anna Akhmatova Thường Quán giới thiệu & chuyển ngữ Anna Akhmatova (1889-1966) là bút danh của Anna Andreyevna Gorenko. Chào đời tại Odessa, Akhmatova…

Thơ Bùi Chát

  Tháng tư   Những trận mưa rớt xuống đầu thiên hạ Sự ẩm ướt đổi cuộc đời Người người không biết trốn vào…