Số đặc biệt

Những Đợt Sóng

Truyện ngắn Nguyễn Thị Thanh Bình   Nguyễn Thị Thanh Bình là một trong những nhà văn nữ xuất hiện rất sớm trên văn…

THƠ RẤT THIÊNG

Bùi Minh Quốc Không biết đã có nhà nghiên cứu nào mò mẫm vào cái phạm trù đặc biệt này: tính thiêng của thơ?…

Chữ nặng

Lê Minh Hà Viết, với Bùi Ngọc Tấn là chuyện viết lại, sống lại. Người khuân RỪNG XƯA XANH LÁ từ Hải Phòng về…

Thiện thua

Truyện Trần Đĩnh Nhà vua hầm hầm giơ tay. Nhưng rồi chỉ du mạnh cái lồng ngà.Vừa chuyển giọng hót từ buồn sang giận,…

Hão huyền

  Đỗ Trí Vương   Mọi thứ mờ dần, nhòe nhoẹt, chỉ còn lại những đốm sáng hắt hiu, ngọng ngịu, không hình thù…

đêm xuân vượt sông hậu

đào trung đạo                                                        tặng đặng phùng quân   vạch bờ bụi chàm đước lau xậy bên bờ vắng rợn hoàng hôn…