Tư liệu

Để hiểu thêm Tố Hữu

Trước mắt tôi là sưu tập Văn Nghệ số 40 ra 3-1953. Lúc này cơ quan Hội Văn nghệ đang đóng ở rừng Việt…

Hồi ký Trần Độ

Tập II Chương 1 Trở về hậu phương lớn Ngót mười năm ở chiến trường, sau khi hiệp định Pa-ri được ký kết, các…

Một lời biện hộ cho thơ

Marcel Reich-Ranicki Trương Hồng Quang dịch   Xin cứ nói thẳng: Thơ ư, có thật cần không? Hàng triệu người sống không thơ mà…

Cuộc cách mạng siêu thực

Raphaël Botte Dương Thắng dịch từ “La Révolution Surréaliste” của Raphaële Botte, đăng trong tạp chí Dada số 167, tháng 9, 2011. Gắn kết…

Đừng sống bằng sự dối trá

Alexander Solzhenitsyn 18/2/1974 Thái Phục Nhĩ dịch từ http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/04/AR2008080401822.html Sau đây là toàn văn của bài tiểu luận của Alexander Solzhenitsyn “Đừng Sống bằng…