Tư liệu

Nhân trị và Pháp trị

Nguyễn Hoài Vân     Văn Việt: Buổi nói chuyện về “Nhân trị – Pháp trị” do Book Hunter phối hợp với Tạp chí…

Thiền quán và thi pháp

(Trích đoạn văn bản ghi lại một bài diễn giảng của Ginsberg ở Vienna năm 1994, trong Big Sky Mind: Buddhism and the Beat…

Đồi Cù Đà Lạt

Mai Thái Lĩnh Đây chỉ là câu chuyện của một thành phố nhỏ trên cao nguyên. Nhưng cũng như việc tìm hiểu một tế…

Học tập gì từ nền giáo dục châu Á?

Yong Xhao Phạm Nguyên Trường dịch từ http://www.abc.net.au/radionational/programs/saturdayextra/lessons-that-matter-what-should-we-learn-from-asian-education/5706304 Tiến sĩ Yong Zhao (Viện Chính sách Y tế và Giáo dục (Mitchell, Melbourne, Australia) cho…

Sức tưởng tượng ảo

Umberto Eco, “The Virtual Imagination.” Project Syndicate, 11/2000: https://www.project-syndicate.org/commentary/the-virtual-imagination Duy Đoàn chuyển ngữ   Bằng sức mạnh của máy tính và internet, liệu sách…

Nghệ thuật đen

Thanh Tâm Tuyền   Gọi nghệ thuật đen là thứ nghệ thuật bi đát phẫn nộ, thứ nghệ thuật dục tình suồng sã, thứ…