Tư liệu

Câu chuyện văn học

Thụy Khuê trả lời Hồ Trường An Thụy Khuê gửi cho Văn Việt  1/ Hồ Trường An: Chào chị Thụy Khuê. Xin chị cho…

Nhật ký Hà Nội

Nhật ký  Hà Nội tháng 9-10 1972 Vương Trí Nhàn Theo blog Vương Trí Nhàn Văn Việt: Vương Trí Nhàn sinh năm 1942 tại…

Đi tìm cái tôi đã mất

Tuỳ bút chính trị – 2006  Nguyễn Khải 1. Năm 70 tuổi tôi bắt đầu chán viết, người rã ra, đọc sách cũng nằm,…