Tư liệu

Chế độ toàn trị và văn chương

George Orwell Phạm Nguyên Trường dịch từ http://orwell.ru/library/articles/totalitarianism/english/e_lat Kỉ niệm 111 năm ngày sinh George Orwell (25.06.1903-25.06.2014)   Ngay trong lần nói chuyện đầu…

Con tàu triết học

Vitaly Shentalinsky Tom Phạm dịch Bước vào năm 1922. Chính sách kinh tế mới… Đất nước dần hồi phục sau buổi khó khăn của…

Vẫy gọi nhau làm người

Phan Huy Đường Nhìn sự vật, nhìn người, nhìn mình, nhìn nhau, nhìn sự thật. Những thế nhìn đó thể hiện người trong vũ…