Tư liệu

tải xuống (3)

Để Đừng Quên

 Jean Pierre Han Dương Tường dịch Những nhà văn Việt Nam của thế hệ mới, những Nguyễn Việt Hà, Thuận hay Phong Điệp (để…

Cao_Xuân_Hạo

Suy nghĩ về dịch thuật

Cao Xuân Hạo Hoàng Hưng sưu tầm Năm 2004 có mấy cuộc hội nghị về dịch thuật tập hợp những chuyên gia có uy…

images2

Câu chuyện văn học II

Thụy Khuê trả lời Lê Quỳnh Mai Nhà nghiên cứu phê bình Thụy Khuê gửi Văn Việt LQM: Xin Chị cho biết nguyên nhân…

images

Câu chuyện văn học

Thụy Khuê trả lời Hồ Trường An Thụy Khuê gửi cho Văn Việt  1/ Hồ Trường An: Chào chị Thụy Khuê. Xin chị cho…

Ha-Noi-1972-

Nhật ký Hà Nội

Nhật ký  Hà Nội tháng 9-10 1972 Vương Trí Nhàn Theo blog Vương Trí Nhàn Văn Việt: Vương Trí Nhàn sinh năm 1942 tại…

images

Đi tìm cái tôi đã mất

Tuỳ bút chính trị – 2006  Nguyễn Khải 1. Năm 70 tuổi tôi bắt đầu chán viết, người rã ra, đọc sách cũng nằm,…