Tư liệu

Minh Triết của Rilke

Bùi Vĩnh Phúc dịch Phóng hoạ về Rilke của Leonid Pasternak (Moscow c. 1900) Phần Giới Thiệu: Rainer Maria Rilke là một thi sĩ…

Thăng trầm chữ Việt

Trần Nhật Vy Học sinh nam ở một trường trung học thời Pháp – Ảnh tư liệu tuoitre.vn Ngày 1-1-1882, cách nay gần 130…