Nhận xét ngắn về các bài viết của Liễu Trương trên Văn Việt

Hoàng Hưng

Những tiểu luận của Liễu Trương trên Văn Việt có đóng góp đáng quí cho người đọc văn học.

Đó là những bài giới thiệu các lý thuyết chưa thật phổ biến rộng rãi: ký kiệu học của Roland Barthes, lý thuyết về đọc của nhiều tác giả, thể loại tự sự hư cấu… Với văn phong sáng sủa, khúc chiết của một giảng viên, ngôn ngữ chuẩn xác của một dịch giả, tác giả đã trang bị cho các bạn yêu văn chương những hiểu biết căn bản, đáng tin cậy để tiếp nhận những tác phẩm mới của văn học thế giới.

Đó là những bài phân tích tác phẩm Việt Nam như: Thần Tháp Rùa của Vũ Khắc Khoan, Vu quy của Đỗ Hoàng Diệu. Tác giả luôn có ý thức nêu bật chiếc chìa khoá nghệ thuật mở ra thông điệp tâm lý xã hội của tác phẩm: sử dụng huyền thoại để nói lên ý thức chọn đường của người trí thức Việt Nam trong khung cảnh chính trị thập niên 1950 (Thần Tháp Rùa); sử dụng biểu tượng để vẽ nên phức cảm ám ảnh trong tâm thức người Việt sau 1975 như hậu quả của các cuộc chiến tranh liên miên chống ách đô hộ ngoại bang và nội chiến (Vu quy).

Comments are closed.