Đặng Văn Sinh

Chùa làng, nhất quỷ nhì ma…

Đặng Văn Sinh (tạp bút) Tam quan chùa Vĩnh Khánh (chùa Trăm Gian) Làng Yên tọa lạc trên một vùng đất cổ bên sông…

Cồn Vành một thuở

Đặng Văn Sinh Sông Kinh Thầy về đến địa phận Linh Khê bất chợt chia làm hai nhánh. Nhánh chính lượn sát làng Yên….