Đoàn Huyền

Thiên hựu

Một cuộc Đối thoại với Edmond Jabès[*] Paul Auster Đoàn Huyền dịch PAUL AUSTER: Ở Mỹ ông chủ yếu được biết đến với tư…

Tháp Babel New York

Paul Auster Đoàn Huyền dịch Trong đề từ tiểu thuyết Le Bleu du Ciel, Georges Bataille chỉ ra một khác biệt quan trọng giữa…

Sách của người chết

Paul Auster Đoàn Huyền dịch Trong mấy năm gần đây, không nhà văn Pháp nào nhận được nhiều chú ý và ca ngợi của…

Những lá thư của Kafka

Paul Auster Đoàn Huyền dịch Dần dà, chúng ta bắt đầu hiểu Kafka. Trong số tất cả các nhà văn hiện đại Kafka sống…

Nghệ thuật của Đói

Paul Auster Đoàn Huyền dịch Điều quan trọng, với tôi, không phải là bảo vệ một nền văn hóa mà sự tồn tại của…

Những nghề nghiệp cho phụ nữ

Virginia Woolf Đoàn Huyến dịch Bài viết dưới đây là bản tóm lược bài thuyết trình của Virginia Woolf trước Hiệp hội Quốc gia…