Lê Tuyết Hạnh

Trò chuyện cùng hồ nước

Lê Tuyết Hạnh (Thanksgiving, cho một ngày tháng Mười…) Em không biết tôi, thế giới bảy tỉ người Sao tôi lại khóc em? Tôi…