Lý Đợi

Cãi lý cùng thơ

Lý Đợi Khi Lý Bạch đến thăm Hoàng Hạc lâu, định làm thơ, nhưng lại thấy thơ Thôi Hiệu đề trên vách, bèn thôi,…

Ly Hoàng Ly khóc cây

(Rút từ facebook của Lý Đợi) Khoảng 4g sáng 11/12/2108, Ly Hoàng Ly đến ngay góc đường Tôn Đức Thắng và Lê Thánh Tôn…