Nguyễn Quang Lập

Ghi chép về một ngày khó quên

Nguyễn Quang Lập Ngày nào trên thế gian đều là ngày đáng nhớ của người này, ngày đáng quên của người khác; ngày đặc…

Cướp

Xẩm đương đại của THI SỸ ỦA (Rút từ facebook của Nguyễn Quang Lập) Đôi lời của Nguyễn Quang Lập: Nhà thơ Nguyễn Duy…