Ba câu hỏi gửi Ban Tuyên giáo trung ương

Nguyễn Quang Lập

Ngày 13/3/2018, Ban Tuyên giáo trung ương đã gửi công văn yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục cho rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia Văn đoàn độc lập ra khỏi Sách giáo khoa.

Xin phép được hỏi:

1. Có công bố chính thức của Đảng và Nhà nước về Văn đoàn độc lập là tổ chức phản động hay không?

2. Đã có văn bản của Nhà nước cấm Văn đoàn độc lập hoạt động không?

3. Một tổ chức không bị cấm hoạt động cũng không bị đảng nhà nước công bố đó là tổ chức phản động thì các thành viên tham gia tổ chức đó có phản động không, có phạm pháp không?

Tôi không phải là thành viên của Văn đoàn độc lập, cũng không có tác phẩm trong sách giáo khoa. Chẳng qua thấy chuyện nực cười và phi lý mà lên tiếng.

Kính gửi

Nhà văn Nguyễn Quang Lập

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Nguồn: FB Nguyễn Quang Lập

Comments are closed.