Thời của chưa từng có

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Lập)

Chúng ta đang sống của thời cái gì cũng nhiều chưa từng có. Tham nhũng chơi đến tỉ đô, nợ công vượt trần cả mét. Rồi con ông cháu cha nhiều chưa từng có, tiến sĩ giáo sư rởm nhiều chưa từng có, trộm cắp nhiều chưa từng có, lãnh đạo nhiều chưa từng có, lũ lụt nhiều chưa từng có, cấp phó nhiều chưa từng có, thất nghiệp nhiều chưa từng có, giải thưởng nhiều chưa từng có, đâm chém sát hại nhau nhiều chưa từng có, danh hiệu nhiều chưa từng có, bằng khen giấy khen huân huy chương nhiều chưa từng có, anh hùng nhiều chưa từng có, ô nhiễm nhiều chưa từng có, tượng đài nhiều chưa từng có, nhà tù nhiều chưa từng có, oan sai nhiều chưa từng có, biểu tình nhiều chưa từng có, chia rẽ nhiều chưa từng có, chết nơi giam giữ nhiều chưa từng có…
Chỉ có ba thứ hiếm hoi chưa từng có, đó là ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Comments are closed.