Octavio Paz

Thơ Octavio Paz

Giáng Vân dịch từ bản tiếng Pháp của Roger Caillois Chân dung Octavio Paz ĐÊM TRẮNG (Tặng các nhà thơ André Breton và Benjamin…