Giáng Vân

Thơ Giáng Vân

 Nhật ký   *** Tim hiền dịu Một ngày đã chết Không khóc than Tro tàn ngày hôm qua Bay lên một ngàn đóa…

Thơ Giáng Vân

KHÔNG ĐỀ THÁNG CHẠP ** Chiều tắt nắng rồi Sương giăng mọi lối Một làn hương vừa bay qua Bỗng nhiên ghé lại.

Thơ Mai Quỳnh Nam

(Rút từ tập Không tỳ vết – NXB Hội Nhà văn, 2020) Tôi đọc Mai Quỳnh Nam khá đầy đủ. Anh không viết nhanh,…

Thơ Giáng Vân

Tháng mười Đừng nói gì người nhé Về con đường kỳ lạ này Nơi hai ta ngẫu nhiên gặp nhau Trong  mù sương tháng…

Thơ Giáng Vân

  Cơn mê   Ngùn ngụt những bóng đen Trỗi dậy, Trùm lên Nhà nhà Phố phố Trườn lên tận trời xanh   Tiếng…