Phạm Anh Tuấn

Bờ thứ ba của dòng sông

João Guimarães Rosa[*] Phạm Anh Tuấn dịch Cha tôi là một người coi trọng bổn phận, tính tình ngăn nắp, thẳng thắn. Theo một…

Một thời chúng tôi đã sống

(Thi sĩ Pháp Louis Aragon trả lời phỏng vấn Jean-Jacques Brochier Tạp chí Magazine litéraire, No.10, tháng 9 năm 1967) Phạm Anh Tuấn dịch…

Triết lý giáo dục

Phạm Anh Tuấn Nếu có ai hỏi tôi “Triết lý giáo dục là gì?”, mượn câu của Thánh Augustine (khi ông được hỏi “Thời…