Phan Nguyên

Hương cô quạnh

Truyện Phan Nguyên Nhà xoay lưng về những đợt sóng vỗ nhịp từng hồi lên vách núi, thường xanh màu rong rêu, nhưng giờ…