Phan Nguyên

Khung đêm (*)

Phan Nguyên Tác giả Phan Nguyên (Khung đêm cửa gỗ khép) K đến vào lúc nửa đêm hay gần sáng? Chẳng hề gì! Chỉ…

Hương cô quạnh

Truyện Phan Nguyên Nhà xoay lưng về những đợt sóng vỗ nhịp từng hồi lên vách núi, thường xanh màu rong rêu, nhưng giờ…