Th? ?? Quyên và Nguy?n ??c Tùng khai bút 2021

CC NGN TAY CU?I N?M

 

C? hai bn tay ?ang qua n?m s?m

Ngoi nhn

Ngn p t tri

T?t c? cc ngn s? cng

D?ng l?i

Gi?a giao th?a

Bi?u quy?t

Ra ?i ti?p hay ch?

Ch?m l?t ci c nng p t

 

– Quy?t ??nh v?y ?i!

 

M?i ngn tay ???c d?p may

T? do rong ch?i

Th?i kh?c chuy?n giao ??t tr?i

M?t n?m 365 ngy hai bn tay

Khng m?y ???c ng?i

 

… Chng mnh h?y cu?c h?n v?y thi

? l?i ?y

Cng p t tri

Nghe em

Anh nh?ng lo giao th?a bi?u quy?t

Nng s? ph?i theo v?

N?m m?i

??i kia…

 

 

T?T NIN ?M N?M NGOI

 

?i?m l?i

Vi?c cu?i cng

 

H?n th? ch?m

Tri tim mnh

Ci gi?ng su

Khng ti?ng vang

(T?t nhin!)

 

Giao th?a

Hoan l?c m d??ng

L v tuy?t

Trong gi ch? nhau

 

??i chung ??ng h? ch?m g

Ti?ng cu?i cng c?a n?m

Ci xu?ng nhm

H?n ??n bn gi?ng im ?ng

 

Nh?ng m?m ch?i ln

Nh?ng m?m ?ang ch?i ln

 

M?i m?m l m?t

T nhn l??ng tm

B??c ra kh?i Th?nh nguy?n th?

V?a ???c k

 

T?i

T?i r?i

Ti?ng chung

T?t nin

?m

 

N?m ngoi…

 

 

?? Quyn, White Rock – 1/1/2021

 

 

 

R?T NHI?U N?M CHNG TA ? IM L?NG

Nguy?n ??c Tng

 

R?t nhi?u n?m chng ta ? im l?ng

Anh thch v??n cy xanh em thch con ???ng v?ng

R?t nhi?u n?m chng ta im l?ng

 

??ng ni anh ch?a bao gi? nhn th?y

M?t ng??i ch?t trn ???ng tr?n ch?y

M?t ng??i b? l? cu?n tri

 

??ng bao gi? ni

Chng ta khng bi?t s? th?t

Chng ta ? c m?t

 

? ?. Nhi?u n?m chng ta im l?ng

??ng ni em khng nghe ti?ng khc bn t??ng

M?t ??a b ?i l?c trong chi?u s??ng

 

R?t nhi?u n?m chng ta ? im l?ng

Nh?ng by gi? chng ta ph?i ht vang ln, ph?i ?au kh?

Nh? m?t ng??i ?n b trong c?n sinh n?

 

Nguy?n ??c Tng, 1. 1. 2021

Comments are closed.