Thơ Tặng Giáo Sư Nguyễn Đình Cống

 Nguyễn Khắc Mai

Nhân đọc lời tuyên bố của Giáo sư Nguyễn Đình Cống bỏ đảng Cộng sản Việt Nam cứ kiên trì chủ nghĩa Mác Lê nin và tiến lên chủ nghĩa xã hội, khiến Đất nước ngày càng lệ thuộc Trung cộng, ngày càng suy đồi, tụt hậu xa so với  lân bang, tôi thấu hiểu tâm trạng của kẻ sĩ đối với vận nước, luôn luôn đau đáu cái nghĩa lớn “thất phu hữu trách”, tôi có mấy vần cảm khái.

          Thơ này gởi tặng mừng Ông Cống,

          Bỏ đảng về Dân nhẹ như không.

          Kẻ sĩ tâm hồn cao lộng lộng,

          Sá gì sương tuyết nghễ cùng thông.

          Ông già Nguyễn Khắc Mai điếu đóm cho Minh Triết, vào chiều giá lạnh, 25 tháng Chạp Ất Mùi, uống rượu với bạn bè, dựng nêu lên trời ở xóm Tỏ Văn Lâm Trấn Hải Đông xưa. Anh em mở điện thoại đọc cho nghe bài Tuyên bố ra đảng của Ông Cống,bèn sinh tình làm thơ tặng. Kính nhờ quý mạng đăng để mừng ông nghè Cống.

Comments are closed.