Thông báo mới về Giải Văn Việt

1/ Điều chỉnh thành viên BGK:

Có sự thay đổi BGK Văn: nhà văn Nguyên Ngọc thế chỗ nhà văn Đặng Văn Sinh. Vậy các thành viên BGK Văn hiện là: nhà văn Nam Dao, nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn Nguyên Ngọc, nhà nghiên cứu-giảng dạy văn học Nguyễn Thị Bình, nhà nghiên cứu Thụy Khuê.

2/ Quỹ Giải Văn Việt tới nay đã có: 248.806.275 VND

                                                                      1500 USD

                                                                        500 CAD

                                                                        100 EU

Tổng cộng khoảng 300 tr VNĐ.

3/ Giải thích thêm về cơ cấu Giải V.V. lần thứ nhất (2016):

-         Giải Đặc biệt sẽ được trao cho những tác giả có hơn 1 tác phẩm xuất sắc (có thể thuộc những thể loại khác nhau), do các BGK từng thể loại đề nghị và do Chủ tịch HĐGK quyết định

-         Giải V.V. lần thứ nhất có thể trao cho 2 tác phẩm mỗi thể loại (do bao quát tác phẩm đăng trên V.V trong 2 năm 2014, 2015)

-         Chỉ còn vài ngày nữa (2/1/2016) là hết hạn cho các thành viên BVĐ VĐĐL và các cộng tác viên Văn Việt đề cử tác phẩm xét Giải với HĐGK. Xin mời quý vị thuộc hai thành phần trên mau chóng đề cử tác phẩm xét Giải, xin gửi về: nhavandoclap@gmail.com (CC  ndtm42@gmail.com)

Thư ký thường trực HĐGK

 

Comments are closed.