Hiếu Tân

Bắc/Nam

Will Nguyen, 30 tháng Tư, 2018, https://www.thevietnamese.org/2018/04/north-south/ Hiếu Tân dịch Sài Gòn năm 1965. Một áp phích tuyên truyền ở trung tâm thành phố…

Tính đương đại (kỳ 2)

(trích từ sách “Lịch sử của tính hiện đại”, NXN Tri Thức 2017) Jaques Attali Hiếu Tân dịch Tây phương hóa thế giới Khi…

Tính đương đại (kỳ 1)

(trích từ sách “Lịch sử của tính hiện đại”, NXN Tri Thức 2017) Jaques Attali Hiếu Tân dịch Bắt đầu từ cuối những năm…

Xứ Mù

(The Country of the Blind) Truyện của H. G. Wells Hiếu Tân dịch Cách Chimborazo hơn ba trăm dặm, khoảng một trăm dặm từ…

Facebook thăm dò lối vào Trung Hoa.

Paul Mozur Hiếu Tân dịch https://www.nytimes.com/2017/08/11/technology/facebook-china-moments-colorful-balloons.html?emc=edit_ta_20170811&nl=top-stories&nlid=65219308&ref=cta Mark Zuckerberg, tổng giám đốc điều hành Facebook, chạy bộ ở quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh…