Nguyễn Thúy Hạnh

Thơ Nguyễn Thuý Hạnh

  Đàn bò ăn thành phố anh thở một ngực xuân môi em đã chín nhụy tơ tằm chiều hái nỗi buồn sạch đàn…