Những vụ án & tiếng sấm tiên tri

Trần Hoàng Phố

(tặng Dũng Hoàng, Hoàng Vũ Thuật, Hoàng Hưng)

những vụ án diễn trên sân khấu hài rẻ tiền
với rất nhiều ảo thuật mà mắt
bạn bị tung hứng niềm tin như trẻ con
và đằng sau ẩn khuất
các canh bạc tính toán
quyền lực lớn

nơi chân trời hàng ngàn tỉ bạc lộn
bốc hơi trong ảo tưởng các thiên tài
oai hùm quyền uy một thưở
bây giờ bị chính đồng bọn
nhân danh công lý lôi ra xẻ thịt
kinh hồn trắng mắt tội nhân

thế sự đảo điên
các ván cờ từng xóa đi làm lại
kẻ sau màn
mười năm mưu sâu
phút chốc ra tay độc kế
màn kịch đắng cay
cười ra nước mắt nhân tâm

trong bóng tử thần hồi kết cuộc
bên hồi tận thế ai xử ai
những người ra lệnh cũng
sẽ trở thành bị cáo
trước phiên tòa minh bạch tương lai
ngày nhân dân trở thành người xử án
công lý cuối cùng
hiện ra trong tiếng sấm buổi cáo chung

Comments are closed.