Nước mắt Thủ Thiêm

Trần Hoàng Phố

khi bạn đang cười khóc cay đắng xót lòng bên Thủ Thiêm
thì ông ấy khóc
tuồng ông diễn
làm biết bao người nhà tan cửa nát

ông ấy khóc
những tỷ tỷ chia nhau đâu rồi!
vào 25 nghìn đô chân dài
hay biệt thự ở một nước tư bản nào đó đang giãy chết

ông ấy khóc
những giọt nước mắt cá sấu hay
những giọt nước mắt mèo
khóc chuột
bản đồ Thủ Thiêm một tay
ông và thủ hạ phù phép
tất cả cơ đồ cả vạn người dân
biến tan như giấc mộng
trong nháy mắt

Nước mắt Thủ Thiêm chảy như sông như suối
vạn linh hồn dân oan sẽ đuổi theo ông đến nấm mồ
Biển trong xanh mà sao tim ông tên ông đầy máu

Chiều nay thấy ảnh ông
và ông khóc
răng ông rất tởm
nước mắt và răng nhất thể
như một cơn buồn nôn
lịch sử

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và cận cảnh

Comments are closed.