Th? Lê Chi?u Giang

 

B? Nh

 

Ca?nh c??a

X?m. ?o?ng la?i

Chi?a kho?a? Qu?ng ln tr??i.

Ta.

B???c chn phiu ba?t

Tay khng,

b?y cu?c ch?i.

 

L?u linh?

??, l?u linh

Ta?n ?a??… Ta ch?p h?t!

Cafe?

Da?, Kh?ng T??

Nga?n ly, ch?a th?m tha?p

 

M??t s??c nh? ki?m dao

Che?m ch?i, va?i

Pha?m Tha?i…

?a?n ???t dy l?i nhi?p

H?t h?i, ?m ch?a ta?n

Ta ha?t l??i ly bi?t

T?? Ky? ch?t

 d???i tr?ng

     ***

???ng gi??a tr?m nga? ????ng

Khng lui va?

ch??ng t??i

Ta nh? ?m

mi?t mu?.

Gi??a tru?ng tru?ng duyn kh??i.

 

Quanh m?t vo?ng tra?i ??t

The?m tr?? la?i ch?n x?a

Ng?i bn he? ph? cu?

Ti? t.

Kho?c. Nh?? nha?.

 

T?nh kh?u

 

Ta s? ni g

Tr??c khi ng?ng th?

C c?n ch?ng?

L?i.

T? th sau cng.

 

N?ng v?n bay vng

Gi v?n hn hoan

V ta bi?t

Ch?ng ai ngoi ta hi?u

M?t t? n?m r?i

?i?u ta chn gi?u

S? cng n??c sng

Ra bi?n.

Tri ?i.

 

C?ng ch?ng s? ?u. M

V?n l?m khi

M?t cht gi?u

??p.

h?n ?i?u ph?i ni

 

C nh?ng h??ng th?m mun ??i

C?ng b?i.

?n trong ?m l

M?t cht tr?ng sao

 

Thi,

ch?c khng c?n ph?i

Ni h?t ?u.

M? m?

B ?n. B?t ?au lng

Thin h?.

 

B? ca?o th?t tung

 

C??m c?

Ta cha?y b??a phi?a tr???c

?m tr??ng toa?t

?m,

tr??ng toa?t

Co? ti?ng no?i na?o trn tr??i kia

D?n d??t ta v? n?i

…khng bi?t

Ta ra ?i

Ba?n chn u m

Thi,

Ch??c khng ti?m ????ng tr?? la?i

Nh??ng gi? ch??

?? n?i s??p t??i

B?p ?m?

Hay tro ta?n

M?t nga?y?

Hay tr?m n?m?

Ta th?t,

khng bi?t.

 

N?u ch??ng th?y ta tha?nh ph? na?y

Cu?ng ???ng

g??ng ti?m ?? n?i kha?c

Thi,

Ha?y ??ng:

B? ca?o th?t tung

C?? nghi? nh? ta v??a

M?t ti?ch.

 

??t nha?

 

B??i tung.

T??ng go?c nha?

Xo? b?p

Tay nng niu nh??ng tha?ng nga?y x?a

Co? bao n?m?

Ma? nh? thin c?

Nha? ?i.

Gi?? la?i du?m ta nh??ng gio? m?a

Gi?? la?i du?m ta

Nga?n ti?ng no?i

m vang na?o chn d?u, ?a? lu

Ti?ng the?t to, ?i l?n tuy?t vo?ng

Nh??ng c???i khan.

Nh??ng kho?c d?u.

Nh??ng ?m da?i.

Ra ?i,

??t l??a c?n nha? tr?ng

Vung va?i ta?n tro

Kh??p ??t tr??i

Va?, xo?a ba?n ?i

La?m la?i h?t

Ta tha? ???i ta,

gi??a gio? bay.

 

??u hng

 

??ng mi trong tranh

?ng vai: Ga ph?

Sng nay. Ta

Ra v?i m?t tr?i

Nh? k? tr?m n?m tm v? tri ??t

Ng qu?n quanh. ??i

Ch?ng th?y ai

 

Ta g?i mun ph??ng

G?i ngn s? c?

Thin h? n?i ?u? Ch?c

Ch?t h?t r?i.

B??c l?i trong tranh v

Di?n ti?p

H?i th? gian

Ta. B? cu?c ch?i.

 

Ln ??ng

 

Ta ng?i m?t mnh

Trn nc nh

Bu?i sng

Tr??c ngy b? ?i

Khi thu?c tan trong my

R??u.

?? ??y mng x?i

i,

Ngy x?a.

Nh x?a.

Ng??i x?a.

Ta ht, ta la

Kh qu?t ph?i

Ta ??ng r?t cao khng vi t?i

Nh?ng h?n ma tri n?i

Lng ?ng.

V?t v?.

Tri.

Nh?ng ta nghe ra r ti?ng ng??i

Ta nghe ra l?i x?a

To, nh?.

 

Nm h?t nhang tn. Tung to

Tr?i xanh

Ta khc nh? ?in

Trong c?n ??ng thi?p.

 

Chn dung

 

??, r?t ??

Ta tung mu ln tc

V xm xanh l?p ??y

Hai con m?t

Ta v? ai ?y gi?a ?m tn

Th?p sng trong tranh tr?m ng?n n?n

Ro h?n ai b?ng

Ti?ng th? khan.

Ph?i r?t tr?ng nh? lng ta thanh khi?t

V? nh? ?in nh?ng ai on

Mun trng.

V? nh? ?in ti?ng khc ta r?t nh?

B?ng cht mu nh? c?a

??t chn.

 

Ht v?i tr?ng

 

Nh? tre trc ??ng cng

M?a, n?ng.

Ta l?ng nghe h??ng gi

V? ?u.

Nh? ti?ng ht c khi r?t nh?p

V?n ch?p ch?n, ro r?t m?t

m hao

 

Th ? c bao l?n v?p vp

? th?m th??ng, ch?i v?i

Nhi?u phen

 

C?ng khng s?

Yu.

Thm l?n n?a

Ch?ng h? chi, ng mi s? quen

 

?m nay ta ht cng

Tr?ng sng

G m?t nh?p ??i. Mong

lng qun.

 

CINEMA

 

Xoa ln m?t

Cht cay c?a ?t

L? nh? m?a do d?t

Khc oan.

??ng gi?a tr?i cao

??i.

Ch?ng gim

Vai: ?o Th??ng ta ?ng ? xong

 

Th.

?i b??c n?a r?i

b??c n?a

B?y t?.

Nhn gian ch?ng thi?u ai

Ch?t nghe trong gi l?i b?t m?ng

Ch?ng thi?u ai. C? thi?u

M?t ng??i.

 

Khng ??ng mi trong tranh

 

[Trch ?o?n]

.??ng gi?a ??i. Ta

Th?t mong manh

Ta gin tan

Ta s?p v?.

Nhn thin h? l?a ?i

Ta m?t nhoi

Ta t?t th?

 

?m n?m v?i tc

H??ng c?a khi r?m

L?a than ai nhm. M

Ta chy tan.

L.C.Gi

 

***

 

TH? L CHI?U GIANG, G M?T NH?P ??I

 

Nhi

 

V?n xui L Chi?u Giang l m?t dng ch?y, ngay c? nh?ng ??t sng nh? b?t ch?t, c?ng khng lm m?t ?i v? m?m m?i, duyn dng.

Th? L Chi?u Giang l?i l nh?ng nh?p g ng?n, g?p, t?c th.

G?n nh? khng c?n trau chu?t, khng c?n tm ch?, khng quan tm ??n v?n ?i?u, th? L Chi?u Giang l ti?ng ni  b?t ln t? m?t c?nh hu?ng, m?t kho?nh kh?c.

Hay, nh? theo cch ni c?a ch? trong m?t l?n tr? l?i ph?ng v?n, th? ch? l nh?ng: ch? ngh?a ch?t ??n.*

IMG_0823

Nh th? L Chi?u Giang

 

Ta, khng ph?i Ti hay Em nh? th??ng th?y, L Chi?u Giang, trong th? ch?, c?ng khng th??ng:

Cnh c?a/ X?m. ?ng l?i/ Cha kha? Qu?ng ln tr?i/Ta b??c chn phiu b?t/Tay khng/By cu?c ch?iTa th? ??i ta/Gi?a gi bayTa ng?i m?t mnh/Trn nc nh/Ta ht ta la/Kh qu?t ph?iC?m c?/Ta ch?y b?a v? pha tr??cThi ch?c khng tm ???ng tr? l?iXa bn ?i/ Lm l?i h?t/Ta th? ??i ta/Gi?a gi bay

 

Ta ? ng?i v?i r??u v v?i c? khi thu?c bay, khc no cc ??ng nam nhi:

L?u Linh? ?, l?u linh

T?n ?? Ta…ch?p h?t

hay:

Ta ng?i m?t mnh trn nc nh

Bu?i sng.

Tr??c ngy b? ?i

Khi thu?c tan trong my

R??u

?? trn mng x?i

 

Nh?ng

Xem ra, cu?c ch?i ???c Ta by ra cho mnh qu? th?t khng d? ch?i.

Ta ? h?n m?t l?n: B??c l?i trong tranh v/ di?n ti?p.

Ta ? h?n m?t l?n ra tuyn b?: H?i th? gian/ Ta b? cu?c ch?i.

 

Cha kha c?n nh ? qu?ng ?i th?t xa nh?ng lng l?i:

Thm tr? l?i ch?n x?a

Ng?i bn ph? c?

t? t.

Khc. Nh? nh

 

T??ng ? ??t l?a c?n nh tr?ng/vung vi tn tro/kh?p ??t tr?i m khng thi ti?ng g?i:

Nh ?i

Gi? l?i gim ta nh?ng gi m?a

Gi? l?i gim ta ngn ti?ng ni

Nh?ng c??i khan

Nh?ng khc d?u

Nh?ng ?m di

 

i

Ngy x?a

Nh x?a

Ng??i x?a

 

Ta c lc ? ph?i cay ??ng nh?n ra:

??ng gi?a tr?m ng? ???ng

Khng lui v

Ch?ng t?i

Ta nh? ?m.

M?t m.

Gi?a trng trng duyn kh?i…

 

Nh?ng

R?i sau t?t c?,

L Chi?u Giang ? tm ???c m?t cu?c ch?i khc cho mnh.

Nh?ng t?n v?n c?a ch?, nh?ng bi th? c?a ch? ? ?em l?i cho chng ta m?t v? ??p ring bi?t.

M?ng L Chi?u Giang.

 

* Ph?ng v?n nh th? L Chi?u Giang do Tri?u Hoa ??i th?c hi?n.

 

                                                                           SG 7/2022

                                                                             Y.N

 

Comments are closed.