Tưởng niệm một thi sĩ

(Tưởng nhớ thi sĩ Du Tử Lê)

Trần Hoàng Phố

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứngDu Tử Lê qua Đinh Cường

Hãy nói về trống vắng
Bên kia cõi trần này
Hãy nói về tĩnh lặng
Cái chết này mây bay

Hãy nói về ánh sáng
Hồn ta ở bên Người
Khi ngày cuối cùng đến
Người chờ ta bên trời

Hãy nói về áng mây
Bay ngang bóng cuộc đời
Hãy nói về ảo ảnh
Vầng nguyệt quế ngậm ngùi

Hãy nói về thời gian
Lặng yên và tích tắc
Hãy nói về giấc mơ
Bên được mất kiếp người

Hãy nói về tình yêu
Khi đời muộn màng rồi
Hãy nói về hy vọng
Dù lòng này sầu đau

Hãy nói về bình minh
Dẫu khi ngày tàn rồi
Hãy nói về niềm tin
Dẫu bóng tối tràn đầy

Comments are closed.