Xuân nguyện cầu

Nguyễn Đăng Hưng

Xin cho tôi mùa Xuân

Mùa Xuân của thuở nào

Nay chỉ là chiêm bao

Vọng về thời cổ tích

Xin cho tôi mùa Xuân

Có chồi biếc hoa vàng

Con đường quê cát trắng

Còn vết những bàn chân

Xin cho tôi mùa Xuân

Trong vườn nhà cu gáy

Cánh đồng quê nắng cháy

Cánh cò bay xa gần

Xin cho tôi mùa Xuân

Của đời thường chân thật

Những thưa chào han hỏi

Hoang sơ và trong ngần

Cho tôi xin mùa Xuân

Không ông Kẹ, Satan

Sống hiền hòa tử tế!

Người và người thương thân

Xin cho tôi mùa Xuân

Không thánh thần ác quỷ

Không phù thủy âm binh

Tràn đầy nét thanh tân

Không còn nữa hóa thân

Của một thời mông muội

Những lưu đày lầm lũi

Năm tháng dài vong ân

Cho tôi xin mùa Xuân

Sống đời vô tư lự

Của ngàn năm lịch sử

Của khát vọng trăm năm

Xin cho tôi mùa Xuân

Có hương hoa trời đất

Người đi chùa niệm Phật

Kẻ khấn vái tiền nhân

Comments are closed.