Mời đọc 131 văn bản (111 bài viết, 6 tạp chí, 14 cuốn sách) của Ngu Yên

image

 

Phần giải trí âm nhạc:

Chiếc Lá Cuối Cùng. Tác giả Tuấn Khanh. Ngu Yên soạn bè.

https://www.youtube.com/watch?v=R3ZfxlIXF7k

Kiều Nữ Trong Mơ. Sáng tác: Ngu Yên, Trình bày: Ngọc Phụng.

https://youtu.be/_Vs7bgPGMPA

Bay Đi Cánh Chim Biển. Đức Huy. Ngọc Phụng

https://youtu.be/hJXAoJWLKW0

Phố Chiều. Tác giả: Hoàng Thi Thơ. Ngu Yên soạn bè.

https://www.youtube.com/watch?v=OUoewsCLppc

Bài Không Tên Số Hai. Tác giả: Vũ Thành An. Ngu Yên soạn bè.

https://www.youtube.com/watch?v=5do2ZDerwdM

Ghi chú.

Nếu bạn đọc nhấn vào nút: Follow,

Academia sẽ gửi link thẳng vào e-mail của bạn,

mỗi khi có bài mới upload.

TẠP CHÍ ĐỌC và VIẾT. Bất định kỳ.

Số 06 Tháng 11, 2021

https://www.academia.edu/59974932/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 05 Tháng 10, 2021

https://www.academia.edu/53254697/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 04 Tháng 9, 2021

https://www.academia.edu/50986646/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_

SỐ 03 Tháng 8, 2021

https://www.academia.edu/50230162/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0

SỐ 02. Th áng 7, 2021

https://www.academia.edu/49361032/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

SỐ 01. Th áng 6, 2021

https://www.academia.edu/49233017/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

I. Biên Khảo và Nghiên Cứu:

Dịch Thuật.

Dịch Thuật Và Thế Kỷ 21

https://www.academia.edu/51756265/D%E1%BB%8Bch

Dich Thuật và Giải Cấu Trúc

https://www.academia.edu/50018394/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật và Thông Đạt

https://www.academia.edu/49086197/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật và Phẩm Chất. (Luận)

https://www.academia.edu/49055017/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thơ: Tái sáng Tạo. Ngoạn Mục Và Thú Vị. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/42196789/D%E1%BB%8Bch

Câu Chuyện dịch Thuật. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/42242684/C%C3%A2u_Chuy%E1%BB%87n_D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật: Hành Trình Lặng Lẽ. (Tiểu Luận)

https://www.academia.edu/43461716/D%E1%BB%8Bch

Những Thời Kỳ Văn Học Dịch. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/43461832/Nh%E1%BB%AFng

Dịch Thuật: Sự Bùng Nổ Những Khái Niệm. (Biên Khảo.)

https://www.academia.edu/44656938/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật: Sự Phát Triển Lý Thuyết. (Biên Khảo.)

https://www.academia.edu/44656944/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật: Những Mô Hình Mới. (Biên Khảo.)

https://www.academia.edu/44656929/D%E1%BB%8Bchi

Dịch Thuật Và Ký Hệu Học. (Biên khảo)

https://www.academia.edu/44825381/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật và Tương Đương (Biên khảo)

https://www.academia.edu/44834915/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật và Sự Phức Tạp của Tương Đương. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/44835309/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thơ: Tiền Đề Dịch Tứ.

https://www.academia.edu/44975077/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật: Những Lý Thuyết Đương Đại. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45352850/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật: Sự Chuyển Hướng Văn Hóa. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45353139/D%E1%BB%8Bch

Dịch Thuật: Những Mô Hình Sau 1990

https://www.academia.edu/49004014/D%E1%BB%8Bch

Kịch

Kịch Đương Đại: Định Ngĩa Và Khuynh Hướng. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/42217621/K%E1%BB%8Bch

Đặc Tình Kịch đương Đại. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/42217653/%C4%90%C4%83c_

Kịch Đương Đại: Sân Khấu Tân Thời, Kỳ 1. (Biên Khảo.)

https://www.academia.edu/43921405/K%E1%BB%8Bch_

Kịch Đương Đại Nhà Hát Tân Thời, Kỳ 2 (Biên Khảo.)

https://www.academia.edu/44470486/K%E1%BB%8Bch_

Kịch Đương Đại Nhà Hát Tân Thời, Kỳ 3 (Biên Khảo.)

https://www.academia.edu/44470501/K%E1%BB%8Bch_

Hình Thức Kiểu Mẫu Nhà Hát Và Sân Khấu Đương Đại. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/43907798/H%C3%ACnh_Th%E1%BB%A9c_

Kịch Hậu Hiện Đại: Kịch Vô Lý. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/43461698/K%E1%BB%8Bch_

Kịch Mới. (Giới thiệu.)

https://www.academia.edu/44514475/K%E1%BB%8Bch_M%E1%BB%9Bi

Sự Thành Hình và Phát Triển của Kịch Hiện Đại (Modernism) (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/44514587/S%E1%BB%B1_

Truyện

TRuyện Khoa Học, Science Fiction.

https://www.academia.edu/49177184/Truy%E1%BB%87n_

Những Khái Niệm Định Danh Thời Đương Đại. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/44101882/Nh%E1%BB%AFng_

Metamodernism: Chủ Nghĩa Kết Hợp Hiện Đại. Bài 1. (Biên Khảo.)

https://www.academia.edu/44101698/Metamodernism_Ch%E1%BB%A7_

Metamodermism: Chủ Nghĩa Kết Hợp Hiện Đại. Bài 2. (Biên Khảo).

https://www.academia.edu/44110486/Metamodernism_Ch%E1%BB%A7_

Truyện Lịch Sử Tái Lập. Historigraphic Metafiction. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/44109815/Truy%E1%BB%87n_L%E1%BB%8Bch_

Truyện Hoang Tưởng, Paranoia Fiction. (Biên khảo)

https://www.academia.edu/49055029/Truy%E1%BB%87n_

Phong Thái Truyền Đạt Văn Chương Hậu Hiện Đại. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/44109799/Phong_Th%C3%A1i_Truy%E1%BB%81n_

Giải Cấu Trúc và Hậu Hiện Đại. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/44720163/Gi%E1%BA%A3i_

Chủ Nghĩa Hậu Nhân Bản. POSTHUMANISM. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45522633/Ch%E1%BB%A7_

Chủ Nghĩa Giả Mạo Hiện Đại. PSEUDOMODERNISM. (Biên Khảo

https://www.academia.edu/45522869/Ch%E1%BB%A7_

Chủ Nghĩa Điện Tử Hiện Đại. DIGIMODERNISM.

https://www.academia.edu/45523244/Ch%E1%BB%A7_

Chủ Nghĩa Mô Phỏng Hiện Thực. HYPERREALISM. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45526985/Ch%E1%BB%A7_

Tính Tự Thức, Self-Reflexivity. Hậu Hiện Đại.

https://www.academia.edu/45600868/T%C3%ADnh_T%E1%BB%B1_

Hóa Ảo Hiện Thực. Magic Realism.

https://www.academia.edu/45601764/H%C3%B3a_%E1%BA%A2o_Hi%E1%BB%87n_

Truyện Ngắn Ý Thức và Cảm Nhận. (Tiểu Luận)

https://www.academia.edu/45607025/Truy%E1%BB%87n_

Vai Trò Tác Giả Hậu Hiện Đại (Tiểu Luận)

https://www.academia.edu/45606996/Vai_Tr%C3%B2_

Hư Vô Hậu Hiện Đại. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45606920/H%C6%B0_

Thơ

Thơ Đấu Tranh: Diễn Trình Sinh Hoạt

https://www.academia.edu/47930035/Th%C6%A1_

Thơ Châu Phi Đấu Tranh, Diễn Đạt Biểu Hiện.

https://www.academia.edu/48201471/Th%C6%A1_

Thơ Châu Phi Đấu Tranh, Diễn Đạt Biểu Tượng.

https://www.academia.edu/48204294/Th%C6%A1_

Ra Ngoài Thơ Hẹn Thơ Nghĩ Thơ. (Bài Viết Mảnh Rời.)

https://www.academia.edu/43716807/Ra_Ngo%C3%A0i_

Sáng Tác Phản Xạ. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/44395802/S%C3%A1ng_

Vì Tôi Là Người Việt Nam. (Bài Giới Thiệu.)

https://www.academia.edu/44172115/V%C3%AC_T%C3%B4i_L%C3%A0_

Transrealism. Thơ Chuyển Đổi Hiện Thực. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/44101690/Transrealism_Th%C6%A1_Chuy%E1%BB%83n_

Tính Truyện Trong Thơ. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/44058112/T%C3%ADnh_Truy%E1%BB%87n_Trong_Th%C6%A1

Tính Trữ Tình Trong thơ. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/42217102/T%C3%ADnh_Tr%E1%BB%AF_T%C3%ACnh_Trong_Th%C6%A1

Thơ Trữ Tình: Tân Lãng Mạn Thế Kỷ 21. (Tiểu Luận)

https://www.academia.edu/42217114/Th%C6%A1_

Tìm Hiểu Bản Sắc Thơ. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/44051921/T%C3%ACm_Hi%E1%BB%83u_

Tính Thẩm Mỹ Trong Thơ. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/44051081/T%C3%ADnh_Th%E1%BA%A9m_M%E1%BB%B9_

Kinh Nghiệm Và Phẩm Chất Ngôn Ngữ Thơ. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/43888653/Kinh_Nghi%E1%BB%87m_

Khả Năng Xâm Nhập Của Thơ. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/44045002/Kh%E1%BA%A3_

Giả Thuyết Làm Mới Thơ Mới (Nghiên Cứu.)

https://www.academia.edu/42404146/Gi%E1%BA%A3_

II. Văn Học Thế Giới.

Tuyển Tập Truyện Ngắn Thế Giới Cuốn Một

https://www.academia.edu/57752067/Tuy%E1%BB%83n_

Cuộc Phỏng Vấn Nổi Bật Về Thi Ca. Paris Review

https://www.academia.edu/60360900/Cu%E1%BB%99c_

Trường Ca Hú và Thơ Tuyển của Allen Ginsberg

https://www.academia.edu/50815115/H%C3%BA_v%C3%A0_Th%C6%A1_Tuy%E1%BB%83n_Allen_Ginsberg

Hình Hài Nữ Nhân. Thơ Pablo Neruda.

https://www.academia.edu/49231240/H%C3%ACnh_H%C3%A0i_N%E1%BB%AF_

Thi Sĩ Mark Strand và Thơ Tuyển

https://www.academia.edu/49158255/Thi_S%C4%A9_Mark_Strand_v%C3%A0_Th%C6%A1_Tuy%E1%BB%83n

Những Thế Hệ Thi Sĩ Trong Văn Học Châu Phi. (Tiểu Luận.)

https://www.academia.edu/43367960/Nh%E1%BB%AFng_

Trường Thi: Điếu Ca Cho Ignacio Sánchez Mejía của Federico Garcia Lorca. (Giới thiệu.)

https://www.academia.edu/44530775/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_

Bài Ngợi Ca Salvador Dali. Chuyện tình đồng tính của Federico Garcia Lorca.

https://www.academia.edu/44541745/B%C3%A0i_Ng%E1%BB%A3i_Ca_Salvador_Dali_Federico_Garcia_Lorca

Tiểu Khúc Tình Yêu U Uất. Thi Tập bí mật của Federico Garcia Lorca.

https://www.academia.edu/44534071/Ti%E1%BB%83u_

Thi Phẩm Dwukropek “Dấu Hai Chấm” của thi sĩ Nobel Wislawa Szymborska.

https://www.academia.edu/44537470/Thi_Ph%E1%BA%A9m_Dwukropek_D%E1%BA%A5u_

Thi Phẩm Tutaj, “Ở Đây”. Thi sĩ Nobel Wislawa Szymborska.

https://www.academia.edu/44541152/Thi_Ph%E1%BA%A9m_

Thơ Kofi Awoonor. (Thi sĩ Ghana.)

https://www.academia.edu/44592574/Th%C6%A1_Kofi_Awoonor_Thi_s%C4%A9_Ghana_

Thơ Lenrie Peters. (Thi sĩ Gambia.)

https://www.academia.edu/44590977/Th%C6%A1_Lenrie_Peters_Thi_s%C4%A9_Gambia_

Thơ Mbella Sonne Dipoko. (Thi sĩ Cameroun.)

https://www.academia.edu/44590925/Th%C6%A1_Mbella_Sonne_Dipoko_Thi_s%C4%A9_Cameroun_

Thơ António Jacinto. (Thi sĩ Angola.)

https://www.academia.edu/44589165/Th%C6%A1_Ant%C3%B3nio_Jacinto_Thi_s%C4%A9_Angola_

Thơ Agostinho Neto. (Thi sĩ Angola.)

https://www.academia.edu/44588968/Th%C6%A1_Agostinho_Neto_Thi_s%C4%A9_Angola_

Con Quạ. Trường ca của thi sĩ Edgard Allan Poe. (Thơ dịch)

https://www.academia.edu/44659880/Con_Qu%E1%BA%A1_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Ca_c%E1%BB%A7a_

Bảy Đứa Trẻ Do Thái. Vở Kịch Cho Gaza, (Kịch Dịch.)

https://www.academia.edu/44720189/B%E1%BA%A3y_%C4%90%E1%BB%A9a_Tr%E1%BA%BB_

Gabriel Garcis Marquez. Hóa Ảo Hiện Thực. Magiac Realism.

https://www.academia.edu/45590637/Gabriel_Garcia_Marquez_H%C3%B3a_%E1%BA%A2o_Hi%E1%BB%87n_

Luis Borges. Trào Lưu Văn Chương Hóa Ảo Hiện Thực.

https://www.academia.edu/45590582/Luis_Borges_

Giới Thiệu Sơ Lược Văn Chương Châu Mỹ Latin.

https://www.academia.edu/45590566/Van_Chuong_Chau_My_La_Tinh

Bảy Lời Khuyên Của Hemingway., Làm Thế Nào Để Viết Tiểu Thuyết.

https://www.academia.edu/45600861/B%E1%BA%A3y_L%E1%BB%9Di_

Julio Cortazar. Nhà Truyện Ngắn Hay Nhất Châu Mỹ Latin Trong Thế Kỷ 20.

https://www.academia.edu/45601728/Julio_Cortazar_Nh%C3%A0_Truy%E1%BB%87n_

III. Sáng Tác:

Tác Dụng và Hiệu Quả Sáng Tạo (Tiểu luận)

https://www.academia.edu/49177168/T%C3%A1c_D%E1%BB%A5ng_v%C3%A0_Hi%E1%BB%87u_

Sở Thích và Sở Học Văn Chương

https://www.academia.edu/49087260/S%E1%BB%9F_Th%C3%ADch_v%C3%A0_s%E1%BB%9F_

Di Sản và Thời Đại Văn Học (Luận)

https://www.academia.edu/49055004/Di_s%E1%BA%A3n_v%C3%A0_Th%E1%BB%9Di_

Người và Văn Trong Thế Giới Hỗn Loạn. Tiểu Luận.

https://www.academia.edu/45523580/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di

Bước Qua Thế Kỷ. Tiểu Luận.

https://www.academia.edu/45523769/B%C6%B0%E1%BB%9Bc_

Người Mua Kẻ Bán Chúa

https://www.academia.edu/49004078/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di

Ruồi. Postorem.

https://www.academia.edu/49116865/Ru%E1%BB%93i_Postorem

Lột Xác. (Thơ Dài.)

https://www.academia.edu/44463586/L%E1%BB%99t_X%C3%A1c

Thơ Tình Thời Tóc Rụng. (Thơ Tuyển.)

https://www.academia.edu/44101371/Th%C6%A1_T%C3%ACnh_Th%E1%BB%9Di_T%C3%B3c_R%E1%BB%A5ng

Màu Yêu (Thơ không dài, không ngắn.)

https://www.academia.edu/44595578/M%C3%A0u_

Một Người Lưu Vong Mang Bệnh Động Kinh. (Thơ Tuyển.)

https://www.academia.edu/43972468/M%E1%BB%99t_

Loài Vượn Canh Giữ Lửa. (Thơ Dài.)

https://www.academia.edu/43921506/Lo%C3%A0i_V%C6%B0%E1%BB%A3n_Canh_Gi%E1%BB%AF_L%E1%BB%ADa

Phải Chăng Xương Mang Nhiều Bí Ẩn. (Thơ Tiểu Luận Về Thơ)

https://www.academia.edu/44738737/Ph%E1%BA%A3i_Ch%C4%83ng_X%C6%B0%C6%A1ng_Mang_Nhi%E1%BB%81u_

Mười Hai Bài Thơ Viết Những Khi Khó Thở. (Thơ Tuyển)

https://www.academia.edu/43526157/M%C6%B0%E1%BB%9Di_

Tám Bài Thơ Viết Trước Khi Tắt Đèn. (Thơ Tuyển)

https://www.academia.edu/43718762/T%C3%A1m_B%C3%A0i_

Bộ Sưu Tập Một: 12 Bài Thơ Mô Hình Trắng Đen Xám. (Thơ Tuyển)

https://www.academia.edu/43718586/B%E1%BB%99_S%C6%B0u_T%E1%BA%ADp_M%E1%BB%99t_

Mê Sảng. (Thơ Tuyển về Quê Hương)

https://www.academia.edu/44720256/M%C3%AA_S%E1%BA%A3ng

Bộ Sưu Tập Hai: 14 Bài Thơ Mô Hình Trắng Đen Xám. (Thơ Tuyển.)

https://www.academia.edu/43718675/B%E1%BB%99_S%C6%B0u_T%E1%BA%ADp_Hai_14_B%C3%A0i_

Bộ Sưu Tập Ba: Những Bài Thơ Mô Hình Việt Trắng Đen Xám. (Thơ Tuyển.)

https://www.academia.edu/43718715/B%E1%BB%99_S%C6%B0u_T%E1%BA%ADp_Ba_Nh%E1%BB%AFng

Kẽ Nứt Nhàm Chán Trên Tường Tử Sinh. (Truyện Thơ)

https://www.academia.edu/44738723/K%E1%BA%BD_N%E1%BB%A9t_

Sắc Màu Chữ. Tập Thơ Thứ 9 trong “Ra Ngoài Thơ Hẹn Thơ”.

https://www.academia.edu/45001374/S%E1%BA%AFc_M%C3%A0u_Ch%E1%BB%AF_

Bên Kia Mịt Mù Không Thấy Bãi, Con Đã Bơi Giỏi Chưa?

Postorem (Hậu Hiện Đại)

https://www.academia.edu/45585960/B%C3%AAn_Kia_M%E1%BB%8Bt_

Thi Sĩ Vất Bỏ Sự Thật Để Lấy L6ại Sự Thật. Postorem,

https://www.academia.edu/45585969/Thi_s%C4%A9_V%E1%BA%A5t_B%E1%BB%8F_

Ngôi Nhà Bốn Người Rưỡi. Postorem.

https://www.academia.edu/45588862/Ng%C3%B4i_Nh%C3%A0_B%E1%BB%91n_

Huyền Hoặc Loài Dơi Khỏa Thân Budapest. Postorem.

https://www.academia.edu/45588857/Huy%E1%BB%81n_Ho%E1%BA%B7c_Lo%C3%A0i_D%C6%A1i_Kh%E1%BB%8Fa_

Postorem. (Tiểu Luận)

https://www.academia.edu/45588854/POSTOREM_Ti%E1%BB%83u_Lu%E1%BA%ADn_

Vũ Nữ Sát Nhân. Postorem.

https://www.academia.edu/45600883/V%C5%A9_N%E1%BB%AF_S%C3%A1t_Nh%C3%A2n_Postorem

Đời Vẫn Bình Thường Ở New York. Postorem.

https://www.academia.edu/45601775/%C4%90%E1%BB%9Di_V%E1%BA%ABn_

Vũ Nữ Sát Nhân. Postorem.

https://www.academia.edu/45600883/V%C5%A9_N%E1%BB%AF_

IV. Lý Thuyết

(Mới) Lý Thuyết Sáng Tác, Sơ Lược. (Nghiên Cứu và Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45606936/L%C3%BD_

(Mới) Lý Thuyết Sáng Tác. Quá Trình Nhận Thức. (Nghiên Cứu và Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45606967/L%C3%BD_

V. Books.

Tuyển Tập Truyện Ngắn Thế Giới Cuốn Một

https://www.academia.edu/57752067/Tuy%E1%BB%83n_

Đời Sống Làng Quê. A Village Life. Louise Gluck. Thơ dịch.

https://www.academia.edu/49274795/%C4%90%E1%BB%9Di_

Dịch Thuật: Giả Thuyết Thường Thấm Thấu.

https://www.academia.edu/48967503/D%E1%BB%8Bch_

Colors From The Dead’s Eyes (Poetry)

https://www.academia.edu/48832291/Colors_From_The_Deads_Eyes_Poetry_

SLTA. Second Language Translation Aids. (Nghiên cứu)

https://www.academia.edu/45629061/SLTA_Second_Language_Translation_Aids

SLTA Bổ Túc

https://www.academia.edu/46929744/SLTA_B%E1%BB%95_T%C3%BAc

Hoa Diên Vĩ Hoang Dại (The Wild Iris) Giải Pulitez 1993. Thi sĩ Louise Gluck, Nobel Prize 2020.

https://www.academia.edu/44922913/The_Wild_Iris_Hoa_

Độc Quanh. (Thơ tuyền 2016)

https://www.academia.edu/45334756/%C4%90%E1%BB%99c

Thi Sĩ và Tôi,(Thơ Tuyển 2012)

https://www.academia.edu/43570808/Thi_S%C4%A9_v%C3%A0_T%C3%B4i

Thơ Bạc Tóc (Thơ Tuyển 2009.)

https://www.academia.edu/43559450/Th%C6%A1_B%E1%BA%A1c_T%C3%B3c

Ra Ngoài Thơ Hẹn Thơ (Thơ Tuyển 2021)

https://www.academia.edu/42973609/Ra_Ngo%C3%A0i_Th%C6%A1_H%E1%BA%B9n_Th%C6%A1

Học Thuyết Hậu Hiện Đại. (Biên Khảo)

https://www.academia.edu/45601749/H%E1%BB%8Dc_

Thơ Tái tạo. Giải Thuyết và Thực Hành. Phần Một. (Nghiên Cứu)

.https://www.academia.edu/45601699/Th%C6%A1_T%C3%A1i_T%E1%BA%A1o_

Thơ Tái Tạo, Giải Thuyết và Thực Hành. Phần Hai. (Nghiên Cứu)

https://www.academia.edu/45601715/Th%C6%A1_T%C3%A1i_T%E1%BA%A1o_

Trường Ca Hú và Thơ Tuyển của Allen Ginsberg

https://www.academia.edu/50815115/H%C3%BA_v%C3%A0_Th%C6%A1_Tuy%E1%BB%83n_Allen_Ginsberg

Thi Sĩ Mark Strand và Thơ Tuyển

https://www.academia.edu/49158255/Thi_S%C4%A9_Mark_Strand_v%C3%A0_Th%C6%A1_Tuy%E1%BB%83n

Comments are closed.