Tái bản tiểu thuyết “Vòng Đai Xanh” của Ngô Thế Vinh

NXB Văn Học trân trọng giới thiệu tác phẩm tiểu thuyết Vòng Đai Xanh của nhà văn Ngô Thế Vinh, được tái bản và đã phát hành trên Amazon. Sách có thêm Phụ lục gồm nhiều bài viết, tư liệu, hình ảnh, điểm sách, dư luận, v.v… chung quanh tác phẩm va nhung van de lien quan, thu thập được từ trước đến nay. Giá bán $18.00. Xin truy cập vào nối kết sau:

https://www.amazon.com/dp/1981501894/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1515619535&sr=8-3&keywords=ngo+the+vinh

Van Hoc Press

Comments are closed.