Về việc đăng bài của Nguyễn Hưng Quốc trên Văn Việt

unnamed9-300x211

unnamed9-300x211Thông qua một người bạn, được sự đồng ý của anh Nguyễn Hưng Quốc, Văn Việt đã đăng bài: “Tính đại chúng: kẻ thù của văn học”.

Do sơ suất và hiểu lầm vì qua trung gian, Văn Việt đã ghi “Tác giả gửi Văn Việt” và không nói rõ nguồn văn bản là “Rút từ cuốn: Mấy vấn đề về phê bình và lý thuyết của Nguyễn Hưng Quốc, nxb Người Việt tái bản 2014”. Văn Việt đã điều chỉnh nguồn và đã xin lỗi anh Nguyễn Hưng Quốc và sẽ xin nghiêm túc rút kinh nghiệm.

 TM. Văn Việt

Nguyên Ngọc

Comments are closed.