Thơ Tân Hình Thức

25
25

Tranh Đỗ Trung Quân

 Văn Việt: Nhà thơ Khế Iêm – chủ soái thơ Tân Hình Thức Việt gửi cho Văn Việt số ra mắt tờ Báo Giấy của nhóm thơ Tân Hình Thức. Nhận thấy phong trào thơ Tân Hình Thức Việt có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình đa dạng hoá thơ tiếng Việt trong nhiều năm qua, Văn Việt trích vài sáng tác tiêu biểu trong Số ra mắt để giới thiệu cùng bạn đọc

 

Vương Ngọc Minh

Biển cạn cợt

tôi hỏi con chim bói cá

mày có thấy tao ở đây

hôm qua nó đáp hôm qua

chả có đám mây nào ở

đây hết mẹ rượt cái cọc

nhọn tôi nói hừm có lẽ

nào mày quên rồi ư nó

đáp suýt nữa tôi té nhào

lộn cổ từ cái cọc nhọn

đấy tôi hỏi lại gằn từng

chữ mày có thấy tao ở

đây hôm qua con chim bói

cá ra vẻ nghĩ ngợi nó

đáp hôm qua anh có muốn

như vậy đâu anh mơ thì

có mẹ rượt cái cọc nhọn

tôi nói có lẽ nào mày

quên rồi ư nó đáp có

một thằng điên cắm cái cọc

nhọn kêu tôi đứng trên đó

suýt nữa tôi té nhào lộn

cổ tôi đưa mắt nhìn con

chim bói cá hỏi gằn từng

chữ hôm qua mày có thấy

tao ở đây ra vẻ nghĩ

ngợi con chim bói cá đáp

hôm qua có cái gì đáng

để nhớ lại chứ suýt nữa

tôi té nhào lộn cổ từ

cái cọc nhọn đấy tôi đảo

mắt nhìn quanh mẹ rượt

cái cọc nhọn con chim bói

cá cứ chực đổ nhào tôi

nói mày chưa bao giờ chú

ý đến điều gì cả cuộc

đời có bao giờ hết chuyện

chứ tốt hơn mày trả lời

tao là mày có thấy tao

ở đây nghĩa là trên đời

này hôm qua con chim bói

cá hết còn ra vẻ nghĩ

ngợi nó lưỡng lự đáp tôi

đã nhìn lên đầu thấy mây

nhiều vô kể có phải hôm

qua anh là mây? suýt nữa

tôi té nhào lộn cổ đấy!

 

Khế Iêm

Trời đã khuya

loay hoay dàn trang “thơ

tân hình thức” ngẫm nghĩ

ngẫm nghĩ làm cách nào

phân hai cột song song

cho hai khuôn mặt hai

bài thơ hai hiện thực

hiện hình bắt mắt người

đọc mà người đọc thì

khó tính đấy chợt động

tâm đánh rớt một bài

thơ trên trang thơ vội

bôi bôi xóa xóa ngẫm

nghĩ ngẫm nghĩ trong phút

giây một bài thơ rớt

trên trang thơ thì có

gì đáng nói sao lại

cứ băn khoăn về một

chuyện chẳng ra đâu chẳng

phải trong đời đã đầy

nỗi hẩm hiu hẩm hiu

sao thôi thì cứ để

nó đó để nó bay

bay trong gió dầu gì

cũng phải dàn cho xong

trang thơ rồi đi chứ

nấn ná biết đến bao

giờ trời đã khuya trời

đã khuya từ lâu.

 

Nguyễn Thói Đời

Đám giỗ

Có những cuộc đời dài dài

đến tận đời con đời cháu đời chít

có những cuộc đời ngắn ngắn

đến chưa kịp thấy mặt người … có những

bữa tiệc đông đông đến độ

đầy cô hồn ngạ quỷ có những bữa

tiệc vắng vắng đến độ

chẳng thấy mình ngồi ở đâu … đám giỗ!!!

 

Thiền Đăng

Bài thơ, tôi & nhân vật thứ ba

Đó là bài thơ kể về nhân vật

thứ ba bài thơ kể về nhân vật

thứ ba như là chính tôi vì khi

tôi đọc bài thơ kể về nhân vật

thứ ba thì tôi nhận ra tôi trong

chính nhân vật thứ ba đó hắn có

mái tóc giống mái tóc của tôi hắn

có nỗi niềm giống nỗi niềm của tôi

hắn có những cơn mộng mị giống những

cơn mộng mị của tôi hắn có nỗi

đau giống nỗi đau của tôi mỗi tối

tôi thấy hắn trở về người dính đầy

cát và một ít hơi men lẫn mùi

nước biển hắn đẩy cửa và tôi thấy

hắn bước vào rồi lại là hắn bước

vào tiếp theo lại chính là hắn bước

vào bước vào bước vào bước vào như

những cái bóng vâng như những cái bóng

hắn bước vào bước vào bước vào như

những cái bóng như những cái bóng hắn

bước vào tôi.

 

Nguyễn Hoài Phương

Phiên chợ

Những con người cũ và những mặt

hàng cũ những người bán hàng cũ

bán những mặt hàng cũ cho những

người mua cũ những người mua cũ

mua lại những mặt hàng cũ của

những người bán cũ cả phiên chợ

rộng mênh mông toàn những đồ cũ

được trao qua đổi lại giữa những

con người cũ chẳng có cái gì

mới vì tất cả những cái tưởng

chừng rất mới đều là những cái

rất cũ tất cả những cái tưởng

chừng rất mới ấy đều là những

cái rất cũ từ những cái rất

cũ thuộc về những cái rất cũ

được sản xuất lại bằng những dây

truyền cũ công nghệ cũ con người

cũ trông cứ như là mới thật

ra là mới nhưng thật ra lại

vẫn rất cũ những mặt hàng cũ

từ những nơi cũ được bán qua

bán lại mua qua mua lại giữa

những con người cũ rồi lại trở

về những nơi cũ chẳng có cái

gì mới từ phiên chợ này đến

phiên chợ khác từ tuần này đến

tuần khác tháng này đến tháng khác

năm này đến năm khác những mặt

hàng cũ đã bán rồi vẫn bán

lại những mặt hàng cũ đã mua

rồi vẫn mua lại chẳng ai bán

được cái gì mới cũng chẳng ai

mua được cái gì mới và cũng

chẳng có ai mới ai cũng rất

cũ vô tình cũ cố tình cũ

bị bắt ép phải cũ tình nguyện

cũ cũ đến nhàm chán đến chẳng

thể cũ hơn được đến càng cũ

lại càng tưởng rằng rất mới càng

đi về phía cũ thì lại tưởng càng

đi về phía mới và cứ thế ngày

lại ngày các phiên chợ diễn ra

3 – 12 – 06

 

Xuân Thủy

Cho anh

Mặt trời làm mỗi việc mọc lên

rồi lặn xuống mặt trăng mọc lên

rồi tắt ngấm cứ thế cứ thế

như trái đất quay không dừng lại

chán phèo như anh đang nhớ em

xa em buồn lạm dụng thơ thay

ma túy để quên dần một động

tác chán phèo của em nhấc điện

thoại rồi đặt xuống dù đã hứa

gọi …

06/5/2013

 

Hạc Thành Hoa

Giấc mơ của đá

Không còn tảng đá nào được yên

thân bởi tiếng búa và tiếng đục

vang lên vang lên ngay dưới chân

nàng đang nuôi một giấc mơ đến

thành đá từ khi có đá dù

trơ trọi một mình vẫn đứng cho

bầu trời bớt trống nàng tối sầm

những khi trời chuyển mưa lại xanh

ngay khi trời vừa tạnh nếu một

ngày nàng âm thầm bước xuống thì

cả bầu trời trống trải vô cùng

giấc mơ cũng không còn nữa nàng

đã thật sự chết ngay khi vừa

sống… khi tôi rời thị xã ra

đi thì nàng đã hóa đá hôm

nay dưới mầu trời xanh ngày đó

không biết nàng có còn là đá

những nhát búa cuộc đời và chiếc

đục thời gian có để cho nàng

được yên với giấc mơ của đá.

 

Hồ Đăng Thanh Ngọc

Trong mưa xuân

trong làn mưa xuân vòm long não

kể câu chuyện một ngàn lẻ một

về chiếc ô đi qua chiếc áo

mưa đi qua về chiếc ô đi

qua cùng cái mũ và cái mũ

đi qua cùng áo mưa và cái

mũ áo mưa chiếc ô đi qua

và cả cô gái để đầu trần

đi dưới mưa mái tóc ướt như

một bản hòa tấu puppet on a

string của Poul Mauriat

trong làn mưa xuân những li ti

giọt nước đang vô vàn chuyện kể

về những lời tỏ tình đã chảy

thành sông hôm qua đổ vào để

sáng nay đổ vào biển khơi thành

những đợt sóng triều dâng hôn khẽ

khàng lên những dấu chân chim trên

bờ cát vắng trong làn mưa xuân

trong những câu chuyện tình như có

lửa như chúng đang nở hoa

Comments are closed.