Hãy chìa tay cho tôi nắm, bạn của tôi ơi!

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)

 

1.

hãy chìa tay cho tôi nắm

dù trên con đường này

có lúc bạn rẽ ngang

nhưng bạn ơi, tôi tin

sẽ có ngày bạn trở lại

dân tộc mình cần lắm

hơi ấm những bàn tay

2.

hãy tin nhau

nào ai thương nòi, yêu nước

rồi lịch sử sẽ vạch tội kẻ tráo cờ

hãy tin nhau

bởi không còn con đường nào khác

chỉ có tin yêu con người – con người mới tự do

3.

hãy nắm lấy bàn tay dù chưa biết bạn là ai

tôi chẳng sợ phải trả giá cho niềm tin khờ dại

có thể tôi gục ngã vì chính kẻ tôi vừa chìa tay ấy

thì có sao đâu, bạn hỡi

bởi không còn con đường nào khác

sự nghi kỵ hận thù

không thể là cái đích của ngày mai. 

28/7/2011

Bài thơ gã viết được bốn năm rồi, sau những cuộc xuống đường chống quân Trung Quốc xâm lăng bờ cõi hát vang cùng Lê Hiếu Đằng, Tương Lai, Hoàng Hưng, Huỳnh Tấn Mẫm… Dậy mà đi ới đồng báo ơi!

Comments are closed.