Kiểm soát và quân bình quyền lực

(Rút từ facebook của Trần Ngọc Cư)

Mối đe doạ độc tài, độc đảng trong sinh hoạt chính trị Mỹ đã bị lá phiếu của người Dân chặn đứng hôm 6 tháng 11 vừa qua. Cuộc thao diễn chính trị giữa kỳ, như Trump thú nhận, là một trưng cầu dân ý về nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Nổi bật trong cuộc bầu cử là nhiệt tình tham gia sinh hoạt chính trị của phái nữ ở các vùng đô thị và giới trẻ chuyên môn hoặc có trình độ đại học. Cuộc bầu cử cho thấy quan tâm của người dân được xếp theo thứ tự ưu tiên: (1) các vấn đề y tế, (2) nhập cư, (3) kinh tế, (4) súng ống.

Nhìn vào hệ thống kiểm soát và quân bình quyền lực (check and balance) tại Mỹ, không ai mà không nghiêng mình khâm phục trí tuệ và viễn kiến của những người thiết kế bản Hiến pháp Mỹ và đồng thời là những người cha lập quốc (Framers and Founding Fathers) gần ba trăm năm trước.

Người Việt trong nước cũng theo dõi sát nút cuộc bầu cử này và thậm chí báo chí chính thống đã có bài đăng, chủ yếu lấy tin từ báo chí Mỹ, ngay sau khi có kết quả sơ khởi về cuộc chạy đua tuyển cử tại Mỹ. Âu cũng là một cơ hội để người Việt ở bờ Tây Thái Bình Dương học tập về Tam quyền Phân lập.

https://tuoitre.vn/dang-dan-chu-se-lam-gi-sau-khi-kiem-soat-ha-vien-20181107160302822.htmhttps://tuoitre.vn/dang-dan-chu-se-lam-gi-sau-khi-kiem-soat-ha-vien-20181107160302822.htm

Comments are closed.