Báo Thơ số 5 tháng 9 năm 2022

Văn Việt vừa nhận được Báo Thơ số 5 tháng 9-2022, của CLB Thơ Tân Hình Thức dưới dạng PDF. Muốn đọc, bạn có thể truy cập vào địa chỉ sau đây: www.thotanhinhthucviet.vn.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

image

Comments are closed.