Báo Giấy số tháng 8/2017

Xin giới thiệu quí bạn ấn bản song ngữ Báo Giấy số tháng 8 – 2017. Số báo này, với sự tham gia trực tiếp về bài vở của một số nhà thơ Mỹ, tiêu biểu cho thời đại đa văn hóa. Ấn bản này cũng được phát hành rộng rãi (qua email) tới những tạp chí thơ, văn học Mỹ (một số ở Anh, Canada, Úc), cùng những nhà thơ và đọc giả nói tiếng Anh.

Đức Lê

Xem tại đây: https://www.4shared.com/office/pvdShGoUei/Poetry_Journal_5__1_.html

Comments are closed.