Nhân Dân

603408_329652097123751_838907426_n

Ý Nhi

Dù phải im lặng mười năm, hai mươi năm

Sẽ có một ngày

Nhân dân lên tiếng

 

Dù phải cúi đầu ba mươi năm, năm mươi năm

Sẽ có một ngày

Nhân dân ngẩng lên

 

Sẽ có một ngày

Nhân dân phất cao cờ

Trên câm nín

Tối tăm

Cùng khốn

 

Sẽ có một ngày

Nhân dân đi như biển

Tràn qua bao đau thương

 

Sẽ có một ngày

Nhân dân thách thức

Với cái chết

Với súng gươm

Tù ngục

 

Sẽ có một ngày.

Tác giả gửi Văn Việt.

Comments are closed.