Quì xuống để đứng lên

Lê Học Lãnh Vân

Tôi nhìn với lòng cảm động các vị chức sắc của Mỹ quì một gối trước linh cữu Georges Floyd. Tôi yêu mến việc những viên cảnh sát Mỹ quì xuống mà tôi hiểu là biểu hiện lời xin lỗi xã hội Mỹ.

Tôi thấy qua hành động quì xuống những trái tim xúc động và cao thượng.

Một con người chết, là một người chết. Sinh mạng con người vô cùng quí giá, và lòng nhân ái là giá trị cao cả biết bao, không thể đo bằng thước đo bé nhỏ, vụn vặt của cuộc sống thường ngày. Trước sinh mạng con người và giá trị cao cả kia, xin đừng phân biệt người này hay người khác, xin đừng vạch lá tìm sâu để bào chữa rằng cái chết này không phải là cái chết của một người đứng đắn. Xin cùng im lặng suy tưởng về sinh mạng một người bị tước đoạt bởi hành vi không có lòng nhân. Đau đớn biết bao, hành vi này đi từ thành viên của một thiết chế được quốc gia trao cho phương tiện để bảo vệ sự bình yên xã hội!

Tôi thấy qua hành động quì xuống những trái tim xúc động và cao thượng.

Những trái tim quì xuống vì thấy trách nhiệm của mình trước hành động vô nhân trong lòng xã hội, trước sự xâm phạm công khai giá trị cốt lõi cao quí của quốc gia: tôn trọng con người. Những trái tim biết quì xuống sẽ kiên quyết đứng lên cam kết dấn thân sửa đổi những khiếm khuyết, giúp xã hội lành mạnh hơn, vững chắc hơn.

Tôi, một người Việt sống cách xa nước Mỹ, đứng ngoài các tranh luận chính trị, các đấu tranh nghị trường giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, các tranh cử tổng thống… Tôi không nhìn sự việc qua lăng kính tranh chấp kia, mà bằng trái tim trong trẻo. Những ngày này, nhìn nước Mỹ trong cơn xáo trôn của biểu tình, bạo động, hôi của, trấn áp…, của những biểu hiện thương cảm, căm giận, hối lỗi, dấn thân… tôi thấy trái tim mình gần với người Mỹ biết bao!

Quì xuống để khóc thương, xin lỗi và rồi đứng lên để dựng xây, cải tổ. Giá trị cao cả của lòng nhân xứng đáng cho người ta quì xuống!

Xin nói rõ, bài viết này trình bày cảm nhận, suy nghĩ từ một sự việc quốc tế, để thảo luận về những khía cạnh liên quan tới Việt Nam, hoàn toàn không có ý không tham gia vào các tranh chấp chính trị trong lòng nước Mỹ. Nó xuất phát từ ý muốn hướng thiện và mong những giá trị cốt lõi cao quí, những hành vi cao thượng được khẳng định, xiển dương trên đất nước Việt Nam. Nó mong tinh thần trách nhiệm cộng đồng được xây dựng trong lòng nước Việt, để người Việt, nếu muốn, có thể lên tiếng hay hành động trước những bất công, tham nhũng… trên đất nước mình.

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

Comments are closed.