Ra mắt sách Hoàng Cầm Về Kinh Bắc & Kỉ niệm 100 nhà thơ Hoàng Cầm

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Hoàng Cầm, NXB Hội Nhà Văn & Dự án HC 100 xuất bản cuốn sách Hoàng Cầm Về Kinh Bắc. Cuốn sách gồm tác phẩm Thơ Về Kinh Bắc của Hoàng Cầm, những bài viết chọn lọc của các tác giả Hoàng Hưng, Nguyễn Thuỵ Kha, Đỗ Lai Thuý, Chu Văn Sơn, Phạm Xuân Nguyên, Trần Thanh Cảnh, Nguyễn Đức Tùng, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Hồ Quang, và một số tư liệu quý về thơ Hoàng Cầm. Trong buổi ra mắt, có đọc một số trích đoạn Thơ Hoàng Cầm biểu diễn ca khúc của Phạm Duy, Hữu Xuân sáng tác với lời thơ Hoàng Cầm.

———-

Le livre intitulé Hoàng Cầm Về Kinh Bắc comporte le recueil de poèmes Về Kinh Bắc de Hoàng Cầm, des critiques choisis de Hoàng Hưng, Nguyễn Thuỵ Kha, Đỗ Lai Thuý, Chu Văn Sơn, Phạm Xuân Nguyên, Trần Thanh Cảnh, Nguyễn Đức Tùng, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Hồ Quang, et des documents inédits sur l’œuvre de Hoàng Cầm… Durant le lancement du livre, on proposera la lecture de certains extraits des poèmes de Hoàng Cầm et l’interprétation des chansons adaptées de ses poèmes par Phạm Duy et Hữu Xuân.

Comments are closed.