Ai sợ biếm hoạ & biếm hoạ sợ ai?

Lý Trực Dũng

AI ĐANG VỜ VĨNH… VÌ ĐÃ ĂN TIỀN?

Vụ Formosa Vũng Áng 2016 và một cái tranh biếm họa từ 2008.
Gần một tháng nay hàng trăm ngàn người dân ven biển miềm Trung như ngồi trên đống lửa. Cá chết trôi giạt đầy bờ biển… có đi đánh được cá cũng không ai mua vì sợ ngộ độc… Người dân chỉ đích danh do hàng triệu m3 nước thải độc hại của Formosa… Thay vì kiểm tra, lấy nước thải của Formosa ngay để kiểm định, Bộ Tài nguyên Môi trường sau mấy tuần mới ỡm ờ vờ vịt kiểm tra… Đến khi GĐ Fomorsa sổ toẹt chúng tôi được Bộ TNMT Việt Nam cấp phép xả nước thải xuống biển, còn người dân Hà Tĩnh phản ứng kịch liệt… thì Bộ TNMT mới xin nhận khuyết điểm. Không hiểu lương tâm của những người hưởng lương từ thuế của nguời dân ấy có bị cắn rứt không khi môi trường sinh thái của nước ta đã và đang bị hủy hoại nghiêm trọng, biển miền Trung đang bị nhiễm độc nghiêm trọng hay không? Hay đang vờ vĩnh… vì đã ăn tiền.

 2

Comments are closed.