Biếm họa

Búa liềm (phần 2)

Lý Trực Dũng Kể từ ngày học thuyết đấu tranh giai cấp – Klassenkampf- của Karl Marx ra đời quả thật giai cấp công…

Búa liềm

Lý Trực Dũng Kể từ ngày học thuyết đấu tranh giai cấp – Klassenkampf – của Karl Marx ra đời quả thật giai cấp…

Trump, đao phủ khát máu?

Lý Trực Dũng Tạp chí nổi tiếng Đức Spiegel số 6/2017 ngày 4/2/2017 đã đăng trên trang nhất một tranh vẽ Tổng thống Mỹ…

Biếm họa ngày 17/2

Đưa lịch sử các cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược và lịch sử ĐCS Trung Quốc cướp biển đảo nước ta…