Mỗi tuần một trang biếm họa (26) – Cuộc chiến xâm lược Ukraina

Văn Việt tuyển chọn

Có thể là tranh biếm họa về đang đứng

 

5755e4fd1b62d.image

Xâm lược ư? Cuộc xâm lược nào đâu?

Hands Cartoon: Putin invades UkraineVladimir Kazanevsky (Ukraine)

 

Elkin (Russie / Russia), Svoboda.org

Elkin (Russie / Russia), DW.com/ru/

Vadot (Belgique / Belgium), L’Écho

Vị hoàng đế cuối cùng là ta đây!

 

CARTOON: Russia and Ukraine | Las Vegas Review-Journal

 

Hands on Wisconsin: Putin gets in the Olympic spirit | Opinion | Cartoon |  madison.com

Russia threatens Ukraine | Cartoon Movement

Russian roulette By Tjeerd Royaards | Politics Cartoon | TOONPOOL 

Comments are closed.