Tư liệu

Đi tìm con người muôn đời

(Thay cho tiểu sử) Svetlana Alexievich (Nobel văn chương 2015) Ngân Xuyên dịch từ tiếng Nga theo http://www.alexievich.info Từ lâu tôi đã tìm kiếm…

Nhật Tuấn còn mãi trong tôi

Phạm Đình Trọng   Truyện đầu tiên của Nhật Tuấn tôi đọc là truyện ngắn “Trang 17” đăng trên báo Văn Nghệ hội Nhà…