Tư liệu

Hướng Dẫn Thiền Tập

Nguyên tác: Đại sư Thanissaro Bhikkhu Chuyển ngữ: Nguyên Giác Phan Tấn Hải Hãy ngồi thẳng một cách thoải mái, không nghiêng về phía…