Tư liệu

Món quà cho bố

Kiều Loan Bố ạ, một vài người bạn của Bố vừa lại chơi, con tiếp chuyện, và họ nhắc đến bố nhiều. Sau thì…